Fyrverkerier kostar mycket pengar

Förra året, 2018 så lade kommuner ner tusentals kronor på fyrverkerier. Metro skickade ut en enkät för att fråga om detta. Enkäten skickades till samtliga av landets 290 kommuner. Totalt svarade 207 kommuner.

28 kommuner svarade att de har officiellt fyrverkerifirande i kommunens regi, finansierat med kommunala pengar alternativt med hjälp av sponsring från näringslivsföretag och/eller föreningar.
179 kommuner svarade att de inte har något officiellt firande från kommunens sida på nyår i år.
83 kommuner svarade inte på enkäten. - Metro

De fyrverkerier som kostade mest, var de som hölls i Stockholm, det kostade 330 000 kronor!

Frågan är, är det värt det?

14 Mar 2019