Fira valborg

I slutet av månaden är det åter dags igen att fira Valborg. Valborg är en mycket gammal högtid, som kom till Sverige från Tyskland någon gång under medeltiden. Här är det sällan smällare eller fyrverkerier inblandade utan det handlar mer om att ha valborgseldar. Dessa eldar fanns redan från start när man började fira. Det finns olika namn för dessa eldar: valborgsmässobål, majbål, majkasa, majbrasa och så vidare. Traditionen bjuder också ofta på en manskör som sjunger in våren, och det hålls tal i samma syfte.

Valborgsfirandet har i Sverige en historia från medeltiden, redan då förknippad med ungdomar och deras festande. I de gammaldanska områdena – Skåne, Halland och Blekinge – gick pojkar och flickor runt i byarna och uppvaktade bönderna. När de förbjöds att använda kyrkans klockor till samling, övergick de till att tända eldar för att påkalla uppmärksamhet. Detta ska enligt vissa tolkningar ha varit upprinnelsen till eldarna.

Namnet Valborg härstammar från det tyska helgonet Sankta Walpurgis (Valborg), som var abbedissa (föreståndare för ett nunnekloster) och levde under 700-talet. Valborgsmässor, Walpurgistag, är en följd av att Valborg helgonförklarades den 1 maj.

Förutom här i Sverige firas även valborg i Estland, Finland, Lettland, Tjeckien, Slovenien och Tyskland. Där firas traditionen antingen den 30 april eller den 1 maj.

18 Apr 2023